Opis cech piwa

PLASTIK / PLASTIC (0121)
(styren)

Autor: Paweł Leszczyński

Najczęstsze skojarzenia:
spalanie sztucznego tworzywa, chemiczny, polistyren, styren, plastikowa butelka


Pochodzenie:
Użycie surowców zanieczyszczonych styrenem, dzikie drożdże.


Charakterystyka:
Aromat plastiku pojawia się w piwie, kiedy surowce lub gotowy produkt styka się ze styrenem. Ten może pochodzić od opakowań lub z kontaminowanego dwutlenku węgla. Fenole o podobnym aromacie mogą być produkowane przez dzikie drożdże podczas fermentacji. Istnieje również możliwość, że aromat plastiku pochodzi z pojemników z tego materiału, z których pijemy piwo.


Przyczyny powstawania:
– użycie materiałów zainfekowanych styrenem (np. CO2)
– przechowywanie/fermentowanie piwa w pojemnikach nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością, użycie plastikowych węży
– zakażenie piwa dzikimi drożdżami


Możliwość eliminacji:
– zmiana butli, sprzętu, który ma kontakt z piwem
– poprawa warunków higienicznych w browarze


Sposob degustacji:
Aby wyczuć ten zapach, zakręć piwem, aby uwolnić aromat. Bierz krótkie wdechy, trzymając próbkę blisko nosa.


Typowe stężenie w piwie:
Niewykrywalne w normalnym piwie.

Próg wyczuwalności:
20 µg/lPaweł Leszczyński
Latest posts by Paweł Leszczyński (see all)

LEAVE A COMMENT