Opis cech piwa

NASŁONECZNIONY / SKUNKS / LIGHTSTRUCK (0724)
(3-metylo-2buten-1-tiol, merkaptan prenylowy)

Autor: Paweł Leszczyński

Najczęstsze skojarzenia:
skunks, marihuana, nikotyna, stara, skoszona trawa


Pochodzenie:
Złe przechowywanie chmielonego piwa.


Charakterystyka:
Wada, która powstaje na skutek wystawienia piwa na działanie światła widzialnego bądź ultrafioletowego (oznacza to kontakt ze światłem słonecznym lub fluorestencyjnymi żarówkami). Charakterystyczny zapach piw w zielonych butelkach (głównie eksportowych). W małych stężeniach czasem kojarzony pozytywnie, w większych stężeniach bardzo nieprzyjemny. Podczas ekspozycji piwa na światło zachodzi reakcja polegająca (w skrócie) na rozerwaniu wiązań w łańcuchu bocznym izo-alfakwasów i podstawieniu następczym grupy tiolowej (siarkowej). Wada ta dotyczy w większym stopniu piw mocno chmielonych; w delikatnie chmielonej pszenicy praktycznie nie występuje.


Przyczyny powstawania:
– ekspozycja piwa na światło (promieniowanie ultrafioletowe)


Możliwość eliminacji:
– stosowanie brązowych butelek, a unikanie bezbarwnych i zielonych
– przechowywanie piwa w ciemnym miejscu
– unikanie ekspozycji fermentującego piwa na działanie promieni słonecznych
– zastosowanie produktów chmielowych zmodyfikowanych chemicznie


Sposob degustacji:
Zapach jest bardzo dobrze wyczuwalny, dlatego zazwyczaj wystarczy krótki, urywany wdech i odstawienie naczynia z piwem, aby zapobiec zjawisku habituacji, czyli przyzwyczajeniu się do monotonnego bodźca. Jeśli w ten sposób nie wyczujesz charakterystycznego zapachu, to zakręć naczyniem z piwem i weź kilka krótkich wdechów, trzymając piwo blisko nosa.


Typowe stężenie w piwie:
1–5 ng/l dla piw trzymanych w ciemności i 0.01–1.5 µg/l dla piw wystawionych na działanie światła

Próg wyczuwalności:
4 ng/l

Uwagi:

Wyczuwalna woń skunksa może się pojawić już po 20 minutach od wystawienia piwa w bezbarwnej butelce na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Piwo w butelce brązowej jest dużo lepiej chronione, ale przy dłuższym czasie ekspozycji na światło i w nim powstanie ta wada. Niektóre odmiany chmielu mogą mieć bardzo podobny zapach do tego, jaki pojawia się w wyniku naświetlenia.Paweł Leszczyński
Latest posts by Paweł Leszczyński (see all)

LEAVE A COMMENT