O projekcie

Stopka redakcyjna

Autorem projektu jest firma Viking Malt.

Partnerzy:
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych

Redakcja: Paweł Leszczyński
Projekt i wykonanie strony: Paweł Leszczyński (na podstawie szablonu MyWiki)
Logo i grafika: Paulina Kalinowska
Autorzy: Magdalena Bergmann, Dorota Chrapek, Aleksander Hurko, Maciej Hus, Piotr Kucharski, Paweł Leszczyński, Bartosz Markowski, Przemysław Szczepańczyk, Adam Szewczyk, Maciej Wentowski.

Założenia

Kompendium Piwa to rozwojowy projekt mający na celu stworzenie kompletnego zbioru autorskich opisów stylów piwa w języku polskim. Z czasem uzupełnią go dodatkowe elementy – opisy cech sensorycznych, surowców i receptury, a być może nawet artykuły związane z piwowarstwem.

Autorami projektu są jedni z najbardziej doświadczonych sędziów piwnych i publicystów. Ogrom pracy, jaki włożyli w przygotowanie opisów, jest precedensem na skalę światową – analogicznych materiałów, w języku innym niż angielski, najczęściej po prostu nie ma lub są bardzo wybiórcze. Na początku prac często pojawiały się głosy, że stworzenie naszych, polskich opisów stylów piwa jest zadaniem na wyrost – wystarczy przecież przetłumaczyć materiały anglojęzyczne przygotowane przez Beer Judge Certification Program (BJCP) – organizację, za którą stoi wiele lat doświadczenia i piwowarskiej praktyki. Nie negując wartości zestawienia BJCP, a wręcz zawsze korzystając z tych materiałów jako rzetelnego tekstu źródłowego, szczególnie w przypadku amerykańskich stylów piwa, w niniejszym kompendium chcieliśmy przedstawić równorzędną wizję tego, czym są opisy stylów i jak powinny wyglądać.

Najważniejsze założenia:
– Opisy stylów powinny być transparentne – możliwość ich komentowania i kontaktu z autorem jest bardzo ważna.
– Nasze rozumienie piwa i stylów jest zmienne – Kompendium Piwa powinno być kompletne, ale otwarte na ewentualne zmiany.
– Opisy powinny uczyć i inspirować – dlatego chętnie do kompendium dodajemy style eksperymentalne i nawiązujące do lokalnej tradycji.
– Opisy powinny służyć miłośnikom piwa, piwowarom domowym i sędziom – są więc bardzo szczegółowe i zawierać informacje przydatne dla czytelników poszukujących różnych treści.
– Opisy muszą być łatwo dostępne i interaktywne – strona internetowa daje olbrzymie możliwości poszerzania treści przez linki i generatory dokumentów.

Mimo dużego doświadczenia autorów, ze względu na bardzo skomplikowaną materię tematu, na pewno nie ustrzegliśmy się błędów lub ewentualnych niejasności. Będziemy niezmiernie wdzięczni za informację, jeśli coś takiego w niniejszym kompendium znajdziecie. Również jeśli dzięki zawartych w kompendium opisach uda się wam uwarzyć świetne piwo, lepiej zrozumieć świat stylów lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę, nie wahajcie się napisać o tym autorom. Szerzenie wiedzy o stylach piwnych było dla nich główną motywacją przy stworzeniu tego zbioru.